Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Cơ cấu nhân sự Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

---

 

TT

Nhân sự

Trụ sở chính: 02773.857309

 

Email

Di động

1

Nguyễn Anh Thoại

Trưởng khoa

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0975 185 347

2

Huỳnh Văn Khỏe

P. Trưởng khoa

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919 060 208

3

Phạm Thị Quỳnh Trâm

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989 216 977

4

Sỹ Thị Thế

Tổ trưởng BM CNTP

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919 099 123

5

Lê Thị Hoa Xuân

Giảng viên chính

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919 027 374

6

Nguyễn Văn Mừng

TT bộ môn CNPM

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939.446.577

7

Nguyễn Văn Phương

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918.366.005

8

Lê Thái Anh Thư

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0911 242 965

9

Nguyễn Tố Mai

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918 087 690

10

Trần Tố Quyên

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985 678 235

11

Nguyễn Thị Thanh Xuyến

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919 878 289

12

Lê Cao Cường

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913 060 604

13

Huỳnh Thị Thúy Quyên

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0777 828 699

14

Kiều Đắc Thêm

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0834 636 969

15

Trần Hiếu Nhân

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0942 136 373

16

Phan Thị Thúy Giàu

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0399 383 293

17

Phan Quốc Cường

P. Giám đốc

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915 854 040

18

Võ Thị Tố Hoàng

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989.216.980

19

Đỗ Thị Trúc Mai

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907 470 992

20

Nguyễn Thị Thanh Mai

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0947 671 934

21

Võ Minh Trí

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918 810 685

22

Lương Phụng Tiên

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0944 705 533

23

Nguyễn Thuỳ Trang

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0982 168 382

24

Võ Đăng Khoa

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0944 104 383

25

Nguyễn Ngọc Châu

Giảng viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917 708 478

26

Trần Đức Huân

TT bộ môn tin học

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0989.245.778

27

Lê Trung Quang

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0778.810.649

28

Lê Kim Tuyến

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984.328206

29

Nguyễn Thị Kim Chi

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907.193.229

30

Võ Việt Hồng

TT BM May

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0933.845.962

31

Đàm Thị Thanh Dân

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0939 941 513

32

Phạm Duy Lam

Giảng viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917 224 694