Cơ cấu nhân sự Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Sơ đồ tổ chức khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 Cơ cấu nhân sự:

 

 Trưởng khoa

NGUYỄN ANH THOẠI

 • Ngày tháng năm sinh:       15/12/1981
 • Trình độ chuyên môn:   Tiến sĩ Khoa Học Thực Phẩm
 • Điện thoại:     0944.001.394
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công: 

1.Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Khoa từng năm đáp ứng được yêu cầu giảng dạy của Khoa. Xây dựng kế hoạch hoạt động từng năm, học kỳ.

2. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa, Trưởng môn tổ chức kiểm tra, đánh giá việc giảng dạy của giáo viên và học tập của HSSV theo định kỳ hoặc đột xuất. Kiểm tra việc thực hiện chương trình và các loại hồ sơ chuyên môn đã quy định.

3. Tổ chức và điều hành công việc của văn phòng Khoa như: lưu trữ hồ sơ, văn thư, tiếp và giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng của giáo viên, HSSV …

4. Đảm bảo việc thực hiện đúng các chế độ chính sách cho giáo viên, HSSV.

5. Tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua của Khoa, trường hoặc các đoàn thể phát động theo từng chủ điểm qua các ngày lễ lớn.

6. Hướng dẫn, tổ chức các kỳ thi học kỳ cho các lớp. Hướng dẫn chấm thi theo đúng qui chế chuyên môn.

7. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa tổ chức, thực hiện công tác NCKH, ứng dụng công nghệ mới, tổ chức báo cáo chuyên đề bộ môn, viết sáng kiến kinh nghiệm …

8. Thường xuyên nhắc nhỡ giáo viên, HSSV thực hành tiết kiệm, sử dụng vào bảo quản tốt tài sản chung, thực hiện đúng nội qui cơ quan. Tạo mối quan hệ tốt với các Phòng, Khoa, Trung tâm trong trường.

9. Phối hợp với các Phó trưởng Khoa, tổ bộ môn tổ chức sơ kết học kì, năm theo từng ngành đào tạo.

10. Thực hiện các công việc khác do sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.

 

 

 

 

 

Phó trưởng khoa

HUỲNH VĂN KHỎE

 • Ngày tháng năm sinh:       03/09/1977
 • Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Hệ thống thông tin
 • Điện thoại:     0919.060.208
 • Email:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ các phó trưởng khoa:

 


 

 

1. Lập kế hoạch hoạt động của chuyên ngành quản lý theo từng học kỳ, năm học và theo yêu cầu của Trưởng Khoa.

2. Chỉ đạo và kiểm tra toàn bộ hoạt động dạy học của ngành mình quản lý: thực hiện chương trình, qui chế chuyên môn, hồ sơ giáo viên …

3. Phối hợp cùng Trưởng Khoa chỉ đạo, tổ chức các phong trào trong giáo viên và học sinh sinh viên các lớp theo chủ điểm các ngày lễ lớn.

4. Lập kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, chuyên đề khoa học của ngành phụ trách.

5. Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất về thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm để phục vụ việc dạy học ngày càng tốt hơn, hiệu quả chất lượng hơn.

6. Xây dựng kế hoạc, liên hệ các nhà máy, xí nghiệp sản xuất để đưa sinh viên đi thực tập hàng năm.

7. Phối hợp cùng tổ bộ môn có dự kiến phân công giờ dạy, lớp dạy của giáo viên ở đầu năm học, đầu học kỳ.

8. Sơ tổng kết việc dạy học ở cuối học kỳ của ngành quản lý, thống kê số liệu và báo cáo cho Trưởng Khoa theo định kỳ.

9. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng Khoa.

   

Giáo vụ Khoa

TÔ NGUYỄN TRÀ GIANG

 • Ngày tháng năm sinh: 27/09/1979
 • Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Kế toán
 • Điện thoại:  0918.293.332
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

TỔ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẤM

 

 

TỔ TRƯỞNG: Sỹ Thị Thế

 • Ngày tháng năm sinh: 29/02/1980
 • trình độ chuyên môn:Ths. Công nghệ thực phẩm
 • Điện thoại: 0919.099.123
 • Email: stthe @dtcc.edu.vn
 

 

Phạm Thị Quỳnh Trâm

 • Ngày tháng năm sinh:  10/07/1979
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ sinh học
 • Điện thoại:     0989.216.977
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Lê Thị Hoa Xuân

 • Ngày tháng năm sinh: 24/04/1978
 • Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm & đồ uống
 • Điện thoại: 0919.027.374
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Lê Thái Anh Thư

 • Ngày tháng năm sinh:  01/12/1983
 • Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Bảo quản sau thu hoạch
 • Điện thoại:     0911 242 965
 • Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Tố Mai

 • Ngày tháng năm sinh:   13/10/1986
 • Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
 • Điện thoại: 0923 083 088
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Trần Tố Quyên

 • Ngày tháng năm sinh:       04/03/1984
 • Trình độ chuyên môn: Ths. Công nghệ thực phẩm
 • Điện thoại:     0985.678.235
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Xuyến

 • Ngày tháng năm sinh:       17/01/1989
 • Trình độ chuyên môn:        Kỹ sư CBTS (đang học cao học)
 • Điện thoại:     0919.878.289
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Lê Cao Cường

 • Ngày tháng năm sinh: 1977
 • Trình độ chuyên môn:        Thạc sĩ Sinh học
 • Điện thoại:     0913.060.604
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Huỳnh Thị Thúy Quyên

 • Ngày tháng năm sinh:       6/6/1989
 • Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư Chế Biến Thủy Sản
 • Điện thoại:     01227.828.699
 • Email: thuyquyen31This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Kiều Đắc Thêm

 • Ngày tháng năm sinh:       1991
 • Trình độ chuyên môn:        Kỹ sư CNTP
 • Điện thoại:     01234.636.969
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Trần Hiếu Nhân

 • Ngày tháng năm sinh:       15/11/1989
 • Trình độ chuyên môn:        Kỹ sư CNTP
 • Điện thoại:     0942.136.373
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
 

Phan Thị Thúy Giàu

 • Ngày tháng năm sinh: 1985
 • Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ Công Nghệ Thực Phẩm và Đồ uống
 • Điện thoại:     01699.383293
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TỔ BỘ MÔN TIN HỌC

   

 

 

TỔ TRƯỞNGPhan Quốc Cường

 • Ngày tháng năm sinh:       21/03/1985
 • Trình độ chuyên môn:            Thạc sĩ CNTT
 • Điện thoại:     091.585.4040
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Đỗ Thanh Tùng

 • Ngày tháng năm sinh:       15/10/1967
 • Trình độ chuyên môn:        Cử nhân Toán học
 • Điện thoại: 0907.298.079
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

Đỗ Thị Trúc Mai

 • Ngày tháng năm sinh:       25/05/1979
 • Trình độ chuyên môn:    Cử nhân Toán-Tin
 • Điện thoại:     0907.470.992
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Nguyễn Thị Thanh Mai

 • Ngày tháng năm sinh:       13/08/1972
 • Trình độ chuyên môn:            Thạc sỹ Tin học
 • Điện thoại:     0947.671.934
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Võ Minh Trí

 • Ngày tháng năm sinh:       1985
 • Trình độ chuyên môn:            Kỹ sư Tin Học (đang học cao học)
 • Điện thoại:     0918.810.685
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

Võ Thị Tố Hoàng

 

 • Ngày tháng năm sinh:  11/05/1980
 • Trình độ chuyên môn:   Cử Nhân Toán - Tin Học
 • Điện thoại:     0989.216.980
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Lương Phụng Tiên

 • Ngày tháng năm sinh:       29/08/1985
 • Trình độ chuyên môn:            Kỹ sư Tin Học (đang học cao học)
 • Điện thoại:     0944705533
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay1625
Hôm qua4913
Tuần này6539
Tháng này111854
Số lượt truy cập3700891

Đang trực tuyến

Khách : 210 khách online Thành viên : Không có online