Cơ cấu nhân sự Phòng Thanh tra

Rate this item
(2 votes)

Sơ đồ tổ chức Phòng Thanh tra

 

2.1 Trưởng phòng

ThS. HUỲNH CẨM THANH

- Ngày tháng năm sinh:            07/12/1958

- Trình độ chuyên môn:            Thạc sĩ Quản lý giáo dục

- Điện thoại:       0673881011– 0918678874

- Email:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRÁCH NHIỆM  - QUYỀN HẠN

Chức danh:  Trưởng phòng

Báo cáo đến: Hiệu trưởng

A. Nhiệm vụ :

 1. Phụ trách chung các mặt hoạt động của phòng.
 2. Xây dựng kế hoạch hoạt động thanh tra hàng tháng, năm học.
 3. Xây dựng và đề xuất kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ công chức thuộc phòng.
 4. Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.
 5. Tổ chức việc tiếp công dân nhằm giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực có liên quan trong nhà trường.
 6. Báo cáo định kỳ với Hiệu trưởng về tình hình thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phòng ngừa đấu tranh chống tham nhũng trong nhà trường.
 7. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo chỉ đạo của cấp trên và nhà trường.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

B. Quyền hạn:

 1. Phân công, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong phòng.
 2. Đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật, cử đi học nâng cao trình độ cán bộ công chức trong phòng.
 3. Đề xuất, kiến nghị việc chấp hành kỷ luật lao động, nề nếp chuyên môn của cán bộ, giáo viên, việc thực hiện quy chế đào tạo của giáo viên-HSSV trong toàn trường.

C. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm

 1. Về trình độ : tốt nghiệp đại học trở lên.
 2. Về kinh nghiệm : đã trưc tiếp tham gia công tác quản lý đào tạo  từ một năm trở lên hoặc công tác tại phòng thanh tr từ hai năm trở lên.
 3. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng :
 4. Về kiến thức : nắm vững các quy định, quy chế, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giáo dục đại học, cao đẳng. Được trang bị các kiến thức liên quan đến công tác tổ chức thanh tra.
 5. Về kỹ năng : có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt tốt. Kỹ năng làm việc theo nhóm, tập thể.

2.2 Chuyên viên

 

NGUYỄN THỊ MINH TRANG

- Ngày tháng năm sinh:        22/6/1976

- Trình độ chuyên môn:        Đại học Tiếng Anh

- Điện thoại:       0982.851.877

- Email:              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRÁCH NHIỆM  - QUYỀN HẠN

Chức danh:  Chuyên viên phụ trách ISO

Báo cáo đến: Trưởng phòng

A. Nhiệm vụ:

-Triển khai các tài liệu ISO theo sự phân công của ban điều hành

-Phổ biến kế hoạch đánh giá nội bộ về các đơn vị;

-Theo dõi, tổng hợp, báo cáo đánh giá nội bộ;

-Thường xuyên cập nhật tài liệu ISO của các đơn vị trong trường có yêu cầu soát xét;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

B. Quyền hạn:

- Đề xuất kế hoạch đánh giá nội bộ;

- Tham gia vào công tác đánh giá nội bộ các đơn vị trong trường;

C. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm :

1. Về trình độ: Tốt nghiệp cử nhân cao đẳng trở lên

2. Về kinh nghiệm: đã tham gia công tác dạy học từ 1 năm trở lên.

D. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng:

1.Về kiến thức: đã tham gia tập huấn về xây dựng hệ thống ISO và công tác đánh giá nội bộ.

2.Về kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, đánh giá nội bộ.

2.3 Chuyên viên

 

NGUYỄN HỮU THANH

- Ngày tháng năm sinh: 19/09/1987

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn

- Điện thoại: 0932.899.301

- Email:        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRÁCH NHIỆM  - QUYỀN HẠN

Chức danh:  Chuyên viên phụ trách kiểm định chất lượng

Báo cáo đến: Trưởng phòng

A.Nhiệm vụ:

-Phổ biến các tài liệu, kế hoạch kiểm định chất lượng theo chỉ đạo của ban đảm bảo chất lượng;

-Lập dự trù kinh phí, và theo dõi thanh quyết toán công tác kiểm định chất lượng

-Tập hợp cơ sở dữ liệu, các báo cáo tự đánh giá;

-Tập hợp các hồ sơ minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng;

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

B. Quyền hạn:

- Đề xuất kế hoạch tự đánh giá;

- Tham gia vào công tác đánh giá trong các đơn vị trong trường;

C. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:

1. Về trình độ: Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên

2. Về kinh nghiệm: đã tham gia công tác dạy học từ 1 năm trở lên.

D. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng:

1. Về kiến thức: đã tham gia các lớp tập huấn về kiểm định chất lượng, nắm vững các quy định, quy chế, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giáo dục đại học, cao đẳng.

2.Về kỹ năng: có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt tốt. Kỹ năng làm việc theo nhóm, tập thể, lập kế hoạch.

2.4 Cán sự

 

NGUYỄN THÁI THANH CHƯƠNG

- Ngày tháng năm sinh:      04/5/1985

- Trình độ chuyên môn:      Cao đẳng Địa – Sử

- Điện thoại:       0673.853.285 – 0926.608.607

- Email:              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRÁCH NHIỆM  - QUYỀN HẠN

Chức danh:  Chuyên viên phụ trách thi đua

Báo cáo đến: Trưởng phòng

A. Nhiệm vụ :

- Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình thi đua trong toàn trường.

- Trực và giải quyết các công việc hành chánh-văn thư tại phòng.

- Theo dõi, tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện tác phong, nề nếp, kỷ luật lao động của CB-GV toàn trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng phòng.

B. Quyền hạn :

- Đề xuất việc cải tiến các biện pháp theo dõi và đánh giá thi đua.

- Đề xuất các biện pháp khắc phục sự không phù hợp trong thực hiện giờ giấc, kỷ luật lao động.

- Chấm điểm và tổng hợp kết quả thi đua toàn trường.

C. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm :

1. Về trình độ : Tốt nghiệp cử nhân cao đẳng trở lên

2. Về kinh nghiệm : đã tham gia công tác dạy học từ 1 năm trở lên.

D. Yêu cầu về kiến thức và kỹ năng :

1. Về kiến thức : nắm vững các quy định, quy chế, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến giáo dục đại học, cao đẳng. Được trang bị các kiến thức liên quan đến công tác tổ chức thanh tra.

2.Về kỹ năng : có kỹ năng giao tiếp, diễn đạt tốt. Kỹ năng làm việc theo nhóm, tập thể.

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay1107
Hôm qua3899
Tuần này14013
Tháng này55704
Số lượt truy cập2555589

Đang trực tuyến

Khách : 55 khách online Thành viên : Không có online