Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Cơ cấu nhân sự Phòng Quan hệ doanh nghiệp

 

TT

Nhân sự

Chức vụ

Nơi làm việc

Email

Số điện thoại

1

Huỳnh Nhựt Thăng

Trưởng phòng

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907.475.171

2

Phan Kim Lan

Phó Trưởng phòng

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0935.968.703

3

Phạm Duy Lam

Nhân viên

Cơ sở 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917.224.694

4

Hồ Huỳnh Hạnh

Chuyên viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0384.697.577

5

Võ Thành Công

Chuyên viên

Trụ sở chính

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0972.609.728

  (   Trụ sở chính: 0277.3874.776                                  (    Cơ sở 1: 0277.3771.051