Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Cơ cấu nhân sự Phòng Quản lý khoa học & HTQT

Rate this item
(4 votes)

1. TRƯỞNG PHÒNG: HUÊ QUỐC HÒA

- Ngày tháng năm sinh: 15/12/1978

- Trình độ chuyên môn: ThS Thực phẩm chức năng và dinh dưỡng

- Điện thoại: 0913.455.700

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN VĂN HƯNG

- Ngày tháng năm sinh: 16/6/1978

- Trình độ chuyên môn: Đại học tiếng Anh

- Điện thoại: 0855.385.552

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. CHUYÊN VIÊN: ĐINH THỊ HỒNG LOAN

- Ngày tháng năm sinh: 30/9/1988

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm tiếng Anh

- Điện thoại: 0817.111.811

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. CHUYÊN VIÊN: DƯƠNG THIÊN KIỀU

- Ngày tháng năm sinh: 12/4/1983

- Trình độ chuyên môn: ThS Nuôi trồng thủy sản

- Điện thoại: 0919.090.991

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5. CHUYÊN VIÊN: HỒ THỊ HỒNG CÚC

- Ngày tháng năm sinh: 25/9/1972

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lý luận và Lịch sử giáo dục, Cử nhân tiếng Anh

- Điện thoại: 0968.138.567

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.