Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Cơ cấu nhân sự Phòng Chính trị & Công tác HSSV

 

Trưởng phòng: VÕ THỊ MAI HỒNG

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận & Phương pháp Dạy học Vật lý

- Điện thoại: 0903319187

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Nhiệm vụ được phân công: 

1. Công tác HSSV: Phụ trách chung

- Lãnh đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào chung của nhà trường.

- Thực hiện công tác phối hợp giữa Phòng và các CVHT/GVCN theo dõi tình hình học tập của HSSV (hạn chế tình trạng HSSV nghỉ, bỏ học).

- Hàng năm, tổ chức buổi trao đổi giữa BGH với CVHT/GVCN để lắng nghe những thuận lợi và khó khăn trong quá trình quản lý HSSV.

- Tổ chức các buổi thăm hỏi đối với những HSSV đạt thành tích xuất sắc trong học tập và những HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

- Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh kỹ năng mềm, hoạt động hướng nghiệp và các phong trào trong HSSV. Phát huy nghiên cứu khoa học trong HSSV.

- Lãnh đạo thực hiện công tác y tế trường học:

          + Theo dõi hoạt động của y tế.

          + Kiểm tra báo cáo tháng của bộ phận y tế trong việc mua và cấp phát thuốc.

- Lãnh đạo thực hiện công tác KTX:

          + Theo dõi hoạt động của KTX.

          + Phối hợp với chuyên viên phụ trách công tác KTX xử lý các trường hợp vi phạm nội quy KTX.

- Giải quyết chế độ chính sách cho HSSV.

- Tiếp nhận, xử lý và đề xuất BGH giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của HSSV.

2. Công tác chính trị tư tưởng

- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, HSSV để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.

-Tổ chức học tập nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, sinh hoạt chính trị đầu khóa, cuối khóa và đầu năm học cho cán bộ và HSSV.

- Phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hoạt động xã hội.

- Chủ trì các thông tin tuyên truyền nhằm giúp cho cán bộ, HSSV nắm được tình hình và những chủ trương mới của trường, ngành, tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế với nhiều hình thức phong phú, thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống giáo dục lý tưởng cách mạng một cách sâu sắc.

- Phối hợp với các đoàn thể trong trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh với phương châm “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, giáo dục ý thức HSSV trong việc giữ gìn môi trường xung quanh luôn xanh, sạch, đẹp.

3. Công tác khác

          - Dự họp theo kế hoạch của Trường (nếu nghỉ phép sẽ thực hiện ủy quyền theo quy định).

          - Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định.

Chuyên viên: LÊ THỊ MỸ DUNG

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Pháp văn

- Điện thoại: 0985770564

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ được phân công: 

 + Thực hiện thu phí BHTN theo quy định.

          + Căn cứ đề nghị của lớp-khoa: ra quyết định Ban Cán sự lớp HSSV (lớp trưởng, lớp phó), quyết định xóa tên HSSV thôi học.

          + Theo dõi, đánh giá điểm rèn luyện của HSSV.

          + Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV: xét học bổng, khen thưởng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội,…

          + Triển khai, thực hiện tín dụng trong HSSV, bảo hiểm tai nạn trong HSSV và giải quyết các chế độ có liên quan đến HSSV.

              + Thực hiện báo cáo theo chức năng nhiệm vụ.

Chuyên viên: PHẠM THÀNH TÂM

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngữ văn

- Điện thoại: 0349579399

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công: 

+ Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý HSSV ngoại trú theo quy định hiện hành của Bộ LĐTB&XH.

+ Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn XH: Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

+ Công tác xác nhận HSSV vào ở Khu Nhà ở sinh viên và các vấn đề có liên quan khi HSSV ở Nhà ở sinh viên.

+ Công tác về mảng học bổng Nguyễn Sinh Sắc (hướng dẫn về hồ sơ, đối tượng; nhận hồ sơ, lập danh sách đề nghị gửi về Hội khuyến học Tỉnh, hồ sơ thanh quyết toán...)

+ Thực hiện xác nhận HSSV đang học tại trường theo quy định.

+ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

+ Thực hiện báo cáo theo chức năng và nhiệm vụ.

Chuyên viên: PHẠM MAI TRÚC

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán, Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng

- Điện thoại: 0905252533

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công: 

          + Căn cứ đề nghị của Khoa ra quyết định xóa tên HSSV thôi học tại Cơ sở 1;

          + Phối hợp với các Khoa quản lý sĩ số thực học, cập nhật thông tin HSSV từ khi nhập học đến khi ra trường tại Cơ sở 1;

          + Theo dõi, đánh giá điểm rèn luyện của HSSV tại Cơ sở 1;

          + Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV: xét học bổng khuyến khích học tập, khen thưởng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội tại Cơ sở 1;

          + Lập kế hoạch tổ chức các lớp học chứng chỉ SKSS/SKTD/HIV tại Cơ sở 1;

          + Lưu trữ và quản lý công văn đi, đến của Phòng;

          + Thực hiện báo cáo theo chức năng và nhiệm vụ.  

Chuyên viên: NGUYỄN TẤN PHONG

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Điện thoại: 0919092186

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công: 

+ Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT,… trong HSSV;

          + Phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT,…

+ Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý HSSV ngoại trú theo quy định hiện hành của Bộ LĐTB&XH…

+ Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn XH: Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV;

+ Thực hiện xác nhận HSSV đang học tại trường, vay vốn tín dụng theo quy định;

+ Thực hiện báo cáo theo chức năng và nhiệm vụ.  

Chuyên viên: NGUYỄN KHÁNH DUY

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Toán

- Điện thoại: 0834576558

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công: 

       + Sắp xếp và bố trí HSSV vào ở các phòng hợp lý. Báo cáo kịp thời với Trưởng phòng về tình hình thiếu phòng bố trí cho HSSV ở;

          + Cập nhật danh sách HSSV ở KTX, thực hiện dán tại phòng ở của HSSV;

+ Kiểm tra và nhắc nhở vệ sinh, trật tự ở KTX 1 ngày 2 lần (sáng và chiều);

+ Thực hiện nhắc nhở HSSV dọn dẹp sạch sẽ nhà ăn ở KTX;

+ Kịp thời phát hiện các vật dụng, thiết bị… trong phòng ở KTX bị hư hỏng và làm đề nghị thay thế nhanh chóng;

+ Tổ chức và nắm tình hình câu lạc bộ việc làm, theo dõi danh sách HSSV trong KTX đi làm thêm;

+ Quản lý và báo cáo với lãnh đạo phòng về hồ sơ HSSV ở khu KTX;

- Lập kế hoạch phát động phong trào thi đua trong KTX. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tạo các sân chơi, giải trí… sau giờ học;

+ Phối hợp với Phòng Tài vụ báo cáo thu nộp tiền nội trú và điện nước khu KTX. Hàng tháng, lập danh sách những HSSV còn nợ tiền nội trú và điện nước ở khu KTX báo cáo với lãnh đạo phòng;

+ Phối hợp với Đội bảo vệ Trường kịp thời cập nhật và nắm bắt tình hình HSSV ở KTX từ 17h-7h. Nếu có HSSV vi phạm thì thực hiện báo cáo và đề xuất hướng xử lý đến Trưởng phòng;

+ Phối hợp với lãnh đạo Phòng và Công an Phường 3 kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ khu KTX, ghi nhận và đề xuất xử lý HSSV vi phạm (lập kế hoạch kiểm tra báo lãnh đạo phòng);

+ Phối hợp với Công an Phường 3 thực hiện đăng ký tạm trú theo quy định;

+ Thực hiện tổng hợp tình hình HSSV vi phạm trong KTX và gửi về Khoa/GVCN/CVHT để xét điểm rèn luyện cho từng học kỳ;

+ Thực hiện báo cáo theo chức năng và nhiệm vụ.

Chuyên viên: NGUYỄN TÚ NGỌC

- Trình độ chuyên môn: Y sĩ đa khoa, Trung cấp dược

- Điện thoại: 0834994550

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công: 

+ Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học (theo quy định hiện hành);

+ Tổ chức khám sức khỏe cho HSSV;

+ Tham mưu và đề xuất với Trưởng phòng những trường hợp HSSV không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập;

+ Tuyên truyền, phổ biến, phòng chống các dịch bệnh, các tệ nhạn XH (ma túy, mại dâm, HIV/AIDS,…) và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

+ Phối hợp với Phòng tuyên truyền, phổ biến các quy định, quyền lợi HSSV được hưởng khi tham gia BHYT, BHTN để tăng số lượng HSSV tham gia.

          + Báo cáo tổng kết công tác chăm sóc sức khỏe người học hằng năm.

          + Hàng năm lập báo cáo về việc mua và cấp phát thuốc (báo cáo thuốc tồn, trên cơ sở đó đề xuất mua các thuốc cần bổ sung).

          + Theo dõi, hỗ trợ cho các buổi lễ và hoạt động chung của trường.

+ Thực hiện báo cáo theo chức năng và nhiệm vụ.

 

Chuyên viên: TĂNG THỊ THANH HƯƠNG

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Bảo vệ thực vật

- Điện thoại: 0834171288

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công: 

          + Thực hiện thu phí BHYT và BHTN; giải quyết chế độ BHYT và BHTN theo quy định.

+ Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT,… trong HSSV;

+ Lập kế hoạch tổ chức các lớp học chứng chỉ SKSS/SKTD/HIV;

          + Phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT,…

          + Thực hiện tổng hợp, tham mưu xét và trao học bổng vì sự phát triển cộng đồng.

+ Thực hiện báo cáo theo chức năng và nhiệm vụ.