Cơ cấu nhân sự Phòng Chính trị & Công tác sinh viên

Sơ đồ tổ chức Phòng Chính trị & CTSV


Trưởng phòng

 

Nguyễn Anh Tuấn

 • Ngày tháng năm sinh:   01/08/1983
 • Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư Công nghệ thực phẩm
 • Điện thoại:     0919.369.192

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nhiệm vụ được phân công:

1- Công tác HSSV: Phụ trách chung

- Lãnh đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các họat động phong trào chung của nhà trường.

- Lãnh đạo công tác quản lý HSSV ngọai trú theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Lãnh đạo thực hiện công tác y tế trường học; giải quyết chế độ chính sách cho HSSV.

2- Công tác chính trị tư tưởng:

- Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, HSSV để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.

- Tổ chức học tập nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, sinh hoạt chính trị đầu khóa, cuối khóa và đầu năm học cho cán bộ và HSSV.

- Phối hợp với Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các hoạt động xã hội.

- Chủ trì các thông tin tuyên truyền, làm cho cán bộ, HSSV nắm được tình hình và những chủ trương mới của trường, ngành, tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế với nhiều hình thức phong phú, thiết thực có tác dụng giáo dục truyền thống giáo dục lý tưởng cách mạng một cách sâu sắc.

- Phối hợp với các đoàn thể trong trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh với phương châm “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” có môi trường xung quanh luôn xanh, sạch, đẹp.

- Tổ chức giáo dục ngoại khóa theo các chuyên đề: đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hóa, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống các tệ nạn xã hội..

 

 

1.Phó Trưởng phòng

 

NGUYỄN THỊ LOAN

 • Ngày tháng năm sinh:      1980

 • Trình độ chuyên môn:      Đại học Xã hội học

 • Điện thoại:     0984308297

 • Email:             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

1- Công tác HSSV:

- XD kế hoạch, tổ chức thực hiện các họat động phong trào chung của nhà trường.

- XD kế hoạch, tổ chức thực hiện các họat động thi đua trong HSSV.

- Thực hiện công tác HSSV ngọai trú theo quy định của Bộ GD & ĐT.

          - Quản lý và tổ chức họat động đội sinh viên Tự quản theo quy định hiện hành của nhà trường.

          - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; ma túy; HIV/AIDS…

          - Phối hợp với các đoàn thể trong trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh với phương châm “kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” có môi trường xung quanh luôn xanh, sạch, đẹp.

          - Tổ chức giáo dục ngoại khóa theo các chuyên đề: đạo đức, pháp luật, mỹ học, văn hóa, nghệ thuật, môi trường, dân số, phòng chống các tệ nạn xã hội.

          2- Công tác chính trị tư tưởng: phối hợp với trưởng phòng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường (khi được phân công).

 

2 Chuyên viên

 

 

PHẠM THÀNH TÂM

 • Ngày tháng năm sinh: 25/6/1988

 • Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ văn

 • Điện thoại: 01649 579 399

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý HSSV ngoại trú theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

- Quản lý đội SV Tự quản theo quy định hiện hành của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào thi đua trong HSSV.

- Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn XH : Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có HSSV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến HSSV.

- Lập danh sách HSSV bmiễn nghĩa vụ quân sự hàng năm theo quy định.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

 

3 Chuyên viên

 

 

LÊ THỊ MỸ DUNG

 • Ngày tháng năm sinh:       1973

 • Trình độ chuyên môn:        Đại học Sư phạm Pháp văn

 • Điện thoại:     0985770564

 • Email:            ltmdung This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

- Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học tại trường theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của nhà trường. (hướng dẫn làm thủ tục và quản lý hồ sơ HSSV).

- Căn cứ đề nghị của lớp-khoa : ra quyết định Ban Cán sự các lớp HSSV (lớp trưởng, lớp phó), quyết định xóa tên HSSV thôi học.

- Lập và cấp phát các loại thẻ và giấy chúng nhận theo quy định của nhà trường;

- Theo dõi, đánh giá điểm rèn luyện của HSSV.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với HSSV : xét học bổng, khen thưởng, miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội,…

- Triển khai, thực hiện tín dụng trong HSSV, bảo hiểm tai nạn, BH y tế trong HSSV và các chế độ khác có liên quan đến HSSV.

 

4 Nhân viên Y tế

 

 

NGUYỄN NGỌC PHÚ

 • Ngày tháng năm sinh:       1957

 • Trình độ chuyên môn:       Trung cấp y tế

 • Điện thoại:     0918750500

 • Email:            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách Y tế học đường

5 Nhân viên Y tế

 

 

NGUYỄN TÚ NGỌC

 • Ngày tháng năm sinh:      13/4/1980

 • Trình độ chuyên môn:       Dược sĩ trung cấp

 • Điện thoại:     01234 994 550

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:  Phụ trách Y tế học đường

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay4372
Hôm qua4967
Tuần này19421
Tháng này91394
Số lượt truy cập3975982

Đang trực tuyến

Khách : 166 khách online Thành viên : Không có online