Thông báo xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đào tạo từ xa và VLVH đợt 1/2019

Trường Đại học Mở Tp HCM thông báo xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đào tạo Từ xa và VLVH đợt 1/2019

Nội dung chi tiết: Xem trong tiệp đính kèm