Chiêu sinh Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

Trường CĐCĐ Đồng Tháp liên kết với Trường ĐH Cần Thơ chiêu sinh lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

Nội dung: Xem tệp đính kèm