Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Chiêu sinh Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa

Trường CĐCĐ Đồng Tháp liên kết với Trường ĐH Cần Thơ chiêu sinh lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

Nội dung: Xem tệp đính kèm