Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên chính và chuyên viên

Trường CĐCĐ Đồng Tháp phối hợp với Trường ĐH Nội vụ Hà Nội (Cơ sở TPHCM) tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên chính và chuyên viên.

Nội dung: Xem tệp đính kèm