Cơ cấu nhân sự Khoa Tại chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA TẠI CHỨC

 

STT

HÌNH

HỌ VÀ TÊN

EMAIL/ĐIỆN THOẠI

NHIỆM VỤ

1

TRẦN HỮU TRUNG

 Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02773.871.961

- Phụ trách chung.

2

HOÀNG VĂN DŨNG

Phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02773.859.566

- Quản lý công tác tuyển sinh, tốt nghiệp các lớp.

- Trực tiếp phụ trách ISO của khoa.

3

LÊ THUẬN THÁI TRUNG HIẾU

Phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02773.871.961

- Quản lý công tác tuyển sinh, tốt nghiệp các lớp.

- Liên hệ đưa, đón giáo viên và phân bổ phòng học hàng tuần.

- Trực tiếp quản lý cơ sở vật chất.

4

 

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02773.859.566

- Quản lý các lớp hệ vừa làm vừa học

- Tư vấn tuyển sinh của các trường ĐH GTVT TP HCM, ĐH Kiên Giang, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

5

 

ĐỖ THỊ THÚY AN

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02773.871.961

- Quản lý các lớp từ xa

- Tư vấn tuyển sinh của các trường ĐH Cần Thơ, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

- Phụ trách hồ sơ tuyển sinh.

6

 

VÕ THỊ TUYẾT VÂN

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02773.859.566

- Quản lý các lớp vừa làm vừa học

- Tư vấn tuyển sinh của các trường ĐH Kinh tế TP HCM, ĐH KHXHNV, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

- Công tác văn phòng phẩm của khoa.

7

 

NGÔ THỊ KIM NGÀ

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02773.871.961

- Quản lý các lớp từ xa

- Tư vấn tuyển sinh của các trường ĐH Mở TP HCM, ĐH Xây dựng Miền tây, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

8

 

TRẦN THỊ PHƯƠNG THI

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

02773.859.566

- Quản lý các lớp vừa làm vừa học
- Tư vấn tuyển sinh của trường ĐH Cần Thơ, các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.
- Văn thư của Khoa
- Phụ trách website của khoa