Cơ cấu nhân sự Khoa Tại chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA TẠI CHỨC

TRƯỞNG KHOA

TRẦN HỮU TRUNG

 • Năm sinh:  1979

 • Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ Kinh tế

 • Điện thoại:    0919.028.162

 • Email:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

PHÓ TRƯỞNG KHOA

HOÀNG VĂN DŨNG

 • Ngày tháng năm sinh: 1960

 • Trình độ chuyên môn: ĐH Kế toán

 • Điện thoại: 0907.633.219

 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

LÊ THUẬN THÁI TRUNG HIẾU

 • Ngày sinh:   30/09/1983

 • Trình độ chuyên môn:   ThS Vật lý

 • Điện thoại:    0949.986.868

 • Email:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

-------------------------------------------------------------------------------

CÁC CHUYÊN VIÊN:

 

NGUYỄN HOÀNG VIỆT

- Ngày tháng năm sinh: 03/06/1978

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – điện tử

- Điện thoại: 0949.110.334

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

- Quản lý học và thi các lớp Đại học Luật VLVH liên kết Đại học Cần Thơ. Lớp Luật TP HCM học vào ngày thường.

- Thực hiện công tác ISO của Khoa và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

 

VÕ THỊ TUYẾT VÂN

- Ngày tháng năm sinh: 1968

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư trồng trọt

- Điện thoại: 0915.177.170

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

- Quản lý các lớp Đại học VLVH liên kết Đại học Cần Thơ và Đại học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh học vào Thứ 7, Chủ nhật.

- Quản lý lớp ĐH Lưu Trữ 1 liên kết Đại học KHXHNV TP.HCM.

- Thực hiện công tác ISO của Khoa  và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

 

ĐỖ THỊ THÚY AN

- Ngày tháng năm sinh: 25/04/1985

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tin học

- Điện thoại: 0984.268.036

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Quản lý các lớp Đại học Luật Từ xa, VLVH, ĐH liên thông liên kết với Đại học Cần Thơ học vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật. .

- Trực các lớp trực tuyến hệ đào tạo từ xa liên kết Đại học Mở TP.HCM.

- Thực hiện công tác ISO của Khoa và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

 

TRẦN THI PHƯƠNG THI

- Ngày tháng năm sinh:    08/01/1985

- Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học máy tính

- Điện thoại:   01696190270

- Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

- Quản lý các lớp Đại học  và VLVH do trường liên kết với ĐH Cần Thơ học vào các ngày thứ 7, Chủ

- Quản lý các lớp Đại học Lưu trữ 2 liên kết với ĐH KHXHNV TP.HCM, Đại học Quản lý Văn hóa liên kêt với Đại học Quản lý văn hóa TP.HCM  học vào các ngày thứ 7, Chủ nhật.

- Văn thư của Khoa. Xử lý và lưu trữ các VB đi, đến và trang web của Khoa.

- Lập kế hoạch thi và làm quyết định thành lập Ban coi thi cho Khoa hàng tháng, hàng tuần.

-  Thực hiện báo cáo thi đua, báo cáo giao ban hàng tháng.

-  Thực hiện công tác ISO của Khoa và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

 
 

NGÔ THI KIM NGÀ

- Ngày tháng năm sinh: 13/10/1988

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học máy tính

- Điện thoại: 0987 100 933

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nhiệm vụ được phân công:

-  Quản lý các lớp Đại học  Từ xa và VLVH do trường liên kết với ĐH Mở TP.HCM học vào các ngày thứ 7, Chủ nhật.

- Quản lý các lớp Đại học Từ Xa ngành Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Bảo vệ thực vật  liên kêt với Đại học Cần Thơ học vào các ngày thứ 7, Chủ nhật.

-  Thực hiện công tác ISO của Khoa  và các công việc khác do Trưởng khoa phân công.

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay2165
Hôm qua3036
Tuần này14846
Tháng này61702
Số lượt truy cập2120124

Đang trực tuyến

Khách : 108 khách online Thành viên : Không có online