Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Cơ cấu nhân sự Trung tâm Liên kết đào tạo, bồi dưỡng

 

TT

Nhân sự

Chức vụ

Email

Di động

Ghi chú

1

Trần Hữu Trung

Giám đốc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919 028 162

 

2

Hoàng Văn Dũng

P. Giám đốc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907 633 219

 

3

Lê Thuận Thái Trung Hiếu

P. Giám đốc

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0949 986 868

 

4

Thái Hòa Tiên

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.167.147

Cơ sở 1

5

Huỳnh Tấn Long

Cán sự

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0976.079.201

Cơ sở 1

6

Trần Đình Hùng

Cán sự

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0907.937.365

Cơ sở 1

7

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913.839.152

Cơ sở 1

8

Lâm Thị Ngọc Điệp

Nhân viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0916.972.093

Cơ sở 1

9

Hồ Hoàng Nam

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0772 108 248

Cơ sở 1

10

Nguyễn Hoàng Việt

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0949 110 334

 

11

Đỗ Thị Thuý An

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0984 268 036

 

12

Võ Thị Tuyết Vân

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0915 177 170

 

13

Ngô Thị Kim Ngà

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0987 100 993

 

14

Trần Thị Phương Thi

Chuyên viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0396 190 270