Danh mục

Công khai tài chính 

TT

Nội dung

Đơn vị

Học phí 1SV/năm

 
 

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2015- 2016

Triệu đồng/năm

   

1

Cao đẳng:

Triệu đồng/năm

   
 

- Kế toán, QTKD, NTTS, BVTV

Triệu đồng/năm

3,4

 
 

- CNTP, tin học,

Triệu đồng/năm

3,6

 
 

- DVTY

Triệu đồng/năm

4,2

 

2

Trung cấp

Triệu đồng/năm

   
 

- Kế toán, BVTV, NTTS, CNTY

Triệu đồng/năm

2,8

 
 

- CBTS, tin học, PTNT

Triệu đồng/năm

3,1

 

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác năm học 2015-2016

Triệu đồng/năm

   

1

Tiến sỹ

Triệu đồng/năm

   

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

   

3

Đại học

Triệu đồng/năm

   

4

Cao đẳng

Triệu đồng/năm

   

5

Trung cấp

Triệu đồng/năm

   

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2014-2015

Triệu đồng/năm

   

1

Tiến sỹ

Triệu đồng/năm

   

2

Thạc sỹ

Triệu đồng/năm

   

3

Đại học

Triệu đồng/năm

   

4

Cao đẳng

Triệu đồng/năm

0

 

5

Trung cấp

Triệu đồng/năm

0

 

IV

Tổng thu năm 2015

Tỷ đồng

29,576

 

1

Từ Ngân sách

Tỷ đồng

17,424

 

2

Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

6,934

 

3

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

0

 

4

Từ nguồn khác.

Tỷ đồng

5,218

 

 

 

Liên kết mạng xã hội

Lượt truy cập

Hôm nay686
Hôm qua1546
Tuần này7303
Tháng này29261
Số lượt truy cập1981327

Đang trực tuyến

Khách : 68 khách online Thành viên : Không có online