Thông báo Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính qui năm 2020 Xem ngay
Toggle Bar

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường CĐCĐ Đồng Tháp

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP NHIỆM KỲ 2017-2022

 

 

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Hồng Thúy

- Chức vụ:  Chủ tịch Công đoàn trường

Phó trưởng Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

- Họ và tên:  Võ Thành Công

- Chức vụ:   Phó Chủ tịch Công đoàn trường

 

 

 

Họ và tên:  Hồ Thị Hoàng Diệu

- Chức vụ:    UVBCH Công đoàn trường

 Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy

 

Họ và tên:  Trần Thị Kim Duyên

- Chức vụ:    UVBCH Công đoàn trường

 Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

 

 

- Họ và tên:  Nguyễn Thanh Sang

 - Chức vụ:    UVBCH Công đoàn trường

  Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản

 

 

 

- Họ và tên:  Nguyễn Thị Kim Hương

- Chức vụ:    UVBCH Công đoàn trường

Giải viên Khoa Kinh tế - XH&NV.

 

 

 

- Họ và tên:  Huỳnh Văn Khõe

- Chức vụ:    UVBCH Công đoàn trường

  Phó trưởng khoa Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

 

 

 

- Họ và tên:  Trần Trọng Nguyên

- Chức vụ:  UVBCH Công đoàn trường -

Chuyên viên Phòng Quản trị- Thiết bị - Thư viện.

 

 

- Họ và tên:  Huỳnh Học Thuật

- Chức vụ:   UVBCH Công đoàn trường

Phó Bí thư Đoàn trường.